Posolstvo Pána Ježiša Krista a prinavrátenie Stromu Nevesty v tomto čase konca

Aký je čas? Je <b>neskoršie</b> ako si myslíme...

Aký je čas? Je neskoršie ako si myslíme...

Či poznáš svoj deň a jeho posolstvo? Kde sa nachádzame na hodinách času?

Príchod <strong>proroka</strong> posledného veku...

Príchod proroka posledného veku...

Boží hlas v týchto posledných dňoch. Nadprirodzený život Bohom poslaného muža.

Si <b>účastný</b> toho, čo Boh poslal?

Si účastný toho, čo Boh poslal?

Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí. Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov. denominácií. Sme Boží slobodní ľudia. "Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky." (Žid.13:8)

Jeho Slovo je <b>Život</b>. Pravda vyslobodzuje...

Jeho Slovo je Život. Pravda vyslobodzuje...

Zjavené pravdy ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom. "Kto nemá Syna (Slovo), nemá života. Kto má Syna (On je Slovo), má život večný."

Duch Boží nás vopred <b>varoval</b>...

Duch Boží nás vopred varoval...

Proroctvá, ktoré sa vypĺňajú v našich dňoch, o ktorých možno nevieš. Čo sa ešte vyplní?

Boh nás vyzýva… <b>Každého jedného.</b>

Boh nás vyzýva… Každého jedného.

Čo je tvojou reakciou na Božie volanie? Slovo pravdy je tu pre teba, aby ti dalo skutočnú slobodu.


» Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. (Ján 8:31,32) » Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.. (Zjavenie 10:7)


Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Odhalenie, čo sa dialo, deje a čo sa bude...

Zjavenie 1:20 » Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých svietnikov je toto: Sedem hviezd sú anjeli siedmich zborov, a sedem svietnikov, ktoré si videl, je sedem zborov...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Slovo Božie prišlo k prorokovi...

Ide v ňom o Slovo a Nevestu. Vzťah medzi Ženíchom a Jeho Nevestou. Pozícia Kristovej Cirkvi v tomto čase konca...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

Dlhoočakávané vychvátenie cirkvi...

1 Korinťanom 15:51 » Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.

Poznáš Autora Stvorenstva?

Poznáš Autora Stvorenstva?

Kto je Boh? Kto je Ježiš Kristus? Sú traja bohovia, či jeden? Existuje náuka trojica v Biblii?

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Prvá náuka, ktorú kázal Ježiš...

Čo je skutočné znovuzrodenie? Ježiš povedal, že bez neho človek nemôže vidieť kráľovstvo Božie. I dnes je to Bohom pripravená cesta.

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Či ho môže človek obísť a obstáť?

Toto priame Božie prikázanie je i dnes často obchádzané a podceňované. Či Boh mení svoju myseľ ohľadne svojho Slova? Aký je pravý vodný krst podľa Biblie?

Najväčší dar pre človeka...

Najväčší dar pre človeka...

Boží Duch prebývajúci v človeku a činiaci tie isté veci, ktoré činil Ježiš, to je zasľúbenie Otcovo. "Čakajte… až budete odisti do moci z výsosti"

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Boží hlas v týchto posledných dňoch...

Zpočúvaj sa do hlasu, ktorý podľa zasľúbenia Boha zaznel v našom veku, tak ako ap.Pavol v prvom veku a ďalší Boží muži v iných vekoch.

Kázne v brožúrach, knihách

Kázne v brožúrach, knihách

Objednaj si ZDARMA tlačené materiály kázaného Slova. Vyše 170 titulov v slovenčine. Ponúkame tiež audio kázne na nosičoch CD a DVD.


» Inšpirácie z Božieho Slova  »  Rod. oltár I.  »  Rod. oltár II. »  Rod. oltár III.

52 Ukradnutý cukor

Poviem vám, druhá vec, ktorú som kedy v živote ukradol, a to je tá jediná vec, o ktorej viem, bola hrsť hnedého cukru od môjho otca. V krabičke mali trocha hnedého cukru a na raňajky robili melasu. Jedli ste niekedy melasu z hnedého cukru? Ó. Tak to za chvíľu pôjdem s niekým domov na večeru. […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Leave a comment

Rôzne reakcie na ten istý Hlas

Prijdú veľmoži z Egypta; Ethiopia vystrie rýchle svoje ruky po Bohu. Kráľovstvá zeme, spievajte Bohu, spievajte Pánovi žalmy! Sélah. Spievajte tomu, ktorý sa vznáša na nebesiach pradávnych nebies! Hľa, vydáva svoj hlas, mocný hlas. Dajte silu Bohu, ktorého velebnosť je nad Izraelom a jeho sila na najvyšších oblakoch. Hrozný si, Bože, keď vyjdeš zo svojich […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Najvyšší kňaz

Kráľovia veľkých vojsk utekali, hej, utekali, a tá, ktorá cudzieho nežiadajúc opatrovala svoj dom, delila korisť. Ba isté je, že nebudete ležať v košiaroch, na krídlach holubice, pokrytej striebrom, ktorej perute sú pozlatené rýdzim zlatom. Keď v nej, v zemi, rozptyľoval Všemohúci kráľov, belelo sa od pobitých ako od snehu na Salmone. Vrch Boží je vrchom Bázana, vrcholnatým […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Rozpoznať dar

Bože, zmiluj sa nad nami a požehnaj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári! Sélah. Aby znali na zemi tvoju cestu, vo všetkých národoch tvoje spasenie. A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všetky národy. Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spravedlivo súdiť národy a spravujúc ľudí povedieš ich na […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Odpočívaj na Slove

Dobrorečte, národy, nášmu Bohu a dajte čuť hlas jeho chvály, ktorý zachoval našu dušu pri živote a nedal, aby sa pohla naša noha. Lebo si nás zkúsil, Bože; prepálil si nás v ohni, jako sa prepaľuje striebro. Bol si nás uviedol do siete; bremeno si bol položil na naše bedrá. Bol si vysadil mizerného človeka […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

Duchovný Jozua

Jako tukom a sadlom bude sa tam sýtiť moja duša, a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty. Keď sa rozpomínam na teba na svojej loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe. Lebo si mi bol na pomoci, a preto budem plesať v tôni tvojich krídel. Moja duša ľne k tebe idúc za tebou. Tvoja […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Leave a comment

34 Maličká rybka

Brat Banks Wood, ak dnes večer počúvaš, tvoj brat tu bol včera večer. Videl som ho, keď som odchádzal, brat Lyle. Jehovov svedok; celá skupina sa obrátila. Lyle bol privedený skrze videnie od Pána. Lyle sedel vtedy tam v tom člne, keď mu bolo deň predtým povedané, že sa stane niečo, pri čom bude vzkriesený […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Leave a comment

27 Zelené oči

Tak, ja som išiel hore a sadol som si, a keď som si sadol – boli tam pohyblivé schody, (to bolo v J.C. Pennyho obchode) a tie schody privážali hore ľudí. Rozbolel ma žalúdok pri pohľade na tie ženy, ako tam prichádzali; mladé, staré a rôzne, vráskavé, mladé a všelijaké, vo veľmi krátkych šortkách; ich […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Leave a comment

Je napísané…

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, lebo človek dychtí po mne, aby ma pohltil, bojujúci tlačí ma každý deň. Moji čihajúci protivníci dychtia každého dňa, aby ma pohltili, lebo je mnoho tých, ktorí bojujú proti mne, ty, vysoký Bože! V deň, ktorý sa bojím, ja sa nadejem na teba. Bohom sa budem chváliť, jeho slovom; […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Je napísané…

Patrí sa nám

Zahub, ó, Pane, zmiatni ich jazyk, lebo som videl násilie a rozbroj v meste. Vodne i vnoci chodia okolo neho na jeho múroch, a vnútri v ňom je neprávosť a trápenie. Zkaza je v ňom, a útisk a lesť neustupuje z jeho ulice. Lebo ma nepotupuje nejaký nepriateľ, lebo to by som zniesol, ani sa […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Patrí sa nám

Odlet domov

Počuj, ó, Bože, moju modlitbu a neskrývaj sa pred mojou pokornou prosbou. Pozoruj na mňa a ohlás sa mi, lebo chodím sem-ta vo svojom úpení a vzdychám pre krik nepriateľa, pre útlak bezbožníka, pretože ma zahrnujú neprávosťou a vo vzteku útočia na mňa. Moje srdce sa chveje vo mne, a strachy smrti pripadli na mňa; […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Odlet domov

20 Čistiaci prostriedok na umývanie riadu

Poviem vám o sebe krátky vtip; nie je to vtip. Ale viete, všetci z nás milujeme svoje manželky, alebo by sme mali. A pred nejakým časom som sa tu na západe díval na program, bolo to dávno, asi pred tromi rokmi. A v mojej izbe, raz ráno, keď som vstal, a v tej izbe bol […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 20 Čistiaci prostriedok na umývanie riadu

More zabudnutia

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milosti! Podľa množstva svojho milosrdenstva zahlaď moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu; lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na More zabudnutia

12 Karibu a medveď Grizly

Brat Eddie bol s nami, keď mi Pán dal to videnie o tom medveďovi a o tom karibu. Koľkí si to pamätáte, keď som vám to hovoril? V poriadku, on tam bol. On bol tým mladým človekom, ktorý mal tú károvanú košeľu, brat Eddie Byskal. A on tam stál, kde… a ja som sa opýtal… […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 12 Karibu a medveď Grizly

11 Utíšenie búrky

Bolo to hore na tej hore, kde zúrila tá búrka. Koľkí ste to počuli? Ó, všetci. Dobre. Kde zúrila tá búrka a Boh je mojím sudcom, ako tu stojím, išiel som dole z tej hory, keď… Dávid Wood (zdá sa mi, že je niekde tu) urobil mi sendvič a to bol poriadny. Myslím, že sa […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 11 Utíšenie búrky

10 Bubľajúce pramene

Povedal som, „Keď som bol revírnikom v Indiane, zvykol som prechádzať popri malom prameni. A bol tam…“ Bol to vždy najšťastnejší prameň, aký som kedy v živote videl. Veľké pramene v Indiane, vyviera z nich tá skvelá studená voda, „vápencová“ voda. A jedného dňa som si sadol ku tomu prameňu, aby som sa s ním […]

Posted in Inšpirácie, Príbehy | Komentáre vypnuté na 10 Bubľajúce pramene

Počul som, ale teraz vidím

Bože, svojimi ušami sme slýchali, naši otcovia nám rozprávali. Dielo si vykonal za ich dní, za dávnych dní. Ty si svojou rukou vyhnal pohanov a ich si osadil; porazil si národy a ich si rozplodil. Lebo neopanovali dedične zeme svojím mečom, ani im nepomohlo ich rameno, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Počul som, ale teraz vidím

Kompas

Blahoslavený človek, ktorý sa rozumne chová oproti chudobnému. V zlý deň ho vyslobodí Hospodin. Hospodin ho bude strážiť a zachová ho pri živote; bude blažený na zemi, a nevydáš ho, Pane, do vôle jeho nepriateľov. Hospodin ho posilní, keď bude neduživieť na posteli. Premeníš, Bože, celé jeho ležište v jeho nemoci. Ja som povedal: Hospodine, […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Kompas

Kristus vo vás

Bitnej obeti a posvätného daru oltárneho si nechcel; uši si mi otvoril. Zápalnej obeti a obeti za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal: Hľa, idem, ako je o mne napísané v knihách. Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. Zvestoval som spravedlivosť vo veľkom shromaždení; hľa, nezdŕžal som […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Kristus vo vás

Premôcť

A tak teraz na čože by som očakával, ó, Pane? Ten, na koho sa nadejem, si ty. Vytrhni ma zo všetkých mojich prestúpení! Nevystav ma na potupu bláznovi! Zanemel som; neotvorím svojich úst, lebo si to ty učinil. Odvráť svoj úder odo mňa, lebo ja hyniem od švihania tvojej ruky. Keď kárajúc pre neprávosť tresceš […]

Posted in Inšpirácie, Rodinný oltár III | Komentáre vypnuté na Premôcť

– – – – – – –

» Obsah všetkých článkov Rodinný oltár II
» Najnovšie články

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Komentáre vypnuté na Telo, duch a duša

Pečať Ducha Svätého

Efežanom 1:13,14 » v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj, uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. —W.Branham, úryvok z kázne Medzera medzi vekmi a pečaťami: Duch Svätý tu, on sám je pečaťou. Duch Svätý je […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Pečať Ducha Svätého

Nevesta a Cirkev

Židom 4:2 »   Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosožilo slovo zvesti, pretože sa nesmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. —W.Branham, úryvok z knihy Výklad siedmich cirkevných vekov: Z našich úvah sme sa už naučili, že mnoho zo Zjavenia je úplne neporozumené, pretože sme predtým nevedeli, že ‘cirkev’, o […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Nevesta a Cirkev

Zjavenie Boha – úvod

Ján 1:31 » A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. 1 Timoteovi 3:16 » A vyznane veľké je tajomstvo pobožnosti: Bôh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve. Boh sa skrýva pred neveriacim a zjavuje […]

Posted in Najnovšie články, Zjavenie Boha | Leave a comment

Séria: Zjavenie sedem Pečatí – úvod

Zjavenie 5:2 » A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? Zjavenie 6:1 » A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch živých bytostí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! Čím je 7 pečatí v […]

Posted in Hlbšie pravdy, Najnovšie články, Prinavrátené pravdy, Séria: Zjavenie sedem Pečatí | 1 Comment

– – – – – – –

» Články z knižnice (náhodné)

Pravdivé uctievanie

Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť Otcovi v duchu a v pravde, lebo aj Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. (Ján 4:23) “Tvoje Slovo je Pravda.” A každý človek, ktorý bude čítať Bibliu a bude veriť každému Slovu, ktoré Biblia hovorí a bude nasledovať jej […]

Posted in Poriadok cirkvi, Prinavrátené pravdy, Uctievanie | Leave a comment

Posledná výstraha Ducha

William Branham, úryvok z knihy “Výklad Siedmich Cirkevných Vekov” Zjavenie 3:22: “Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom!” Toto je POSLEDNÁ výstraha. Žiadna iná už nebude. Trónna sála je zriadená. Dvanásť základov je položených. Ulice zo zlata sú vydláždené. Brány z obrovských perál sú vztýčené a zavesené. Ako pyramída, stojí tak jasne a […]

Posted in Výzva | 1 Comment

Druhý príchod Kristov

tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie. (Židom 9:28) ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Druhý príchod Kristov

Prichádzajúce súdy

Úryvky z kázní hovoreného Slova – William Branham A teraz na záver chcem povedať dôvod, prečo som toto všetko hovoril a zakončím. Jednej noci, okolo tretej hodiny ráno, som sa zobudil. A teraz, pýtam sa každého z vás, aby mi odpovedal: Povedal som vám niekedy niečo v Mene Pánovom čo by nebola pravda? Vždy to […]

Posted in Výzva | Komentáre vypnuté na Prichádzajúce súdy

Čo je viera

Autor: M.R.Ungren PDF Úryvok:  V kampaniach brata Branhama bol jeden refrén, ktorý bol vždy spievaný tesne predtým, ako prišiel brat Branham za kazateľňu. Bolo to, „Len ver, len ver, všetko je možné, ak len veríš.“ Brat Branham povedal, že ten Anjel mal tento refrén rád. Toto bolo založené na tom, čo povedal Ježiš v Markovi 9:23. […]

Posted in Rôzni autori, Základné | Komentáre vypnuté na Čo je viera

Vytrhnutie Cirkvi

Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | 1 Comment

Videnie pekla

(W. Branham, úryvok z kázne “Duše, ktoré sú teraz v žalári” 63-1110M) No, účel tohoto posolstva dnes ráno je oznámiť cirkvi o všetkom, čo mi On oznámi pre cirkev, pokiaľ viem, až kým … ako idem ďalej. A toto ma zarazilo, tak som to chcel oznámiť cirkvi. No, toto je len pre toto zhromaždenia, aby […]

Posted in Proroctvá a videnia | Leave a comment

Čo je Večerné Svetlo?

A bude to jeden deň, ktorý je známy Hospodinovi; nebude to deň ani to nebude noc; ale stane sa, že v čas večera bude svetlo. (Zachariáš 14:7) Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou!  (Izaiáš 60:1) Večer je čas, keď slnko zapadá, končí deň. To je vek, v […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Čo je Večerné Svetlo?

Most nad riekou Ohio

A asi mesiac potom som sa hral s mojimi malými bratmi vpredu vo dvore guličky. A zrazu prišiel na mňa divný pocit. Prestal som hrať a sadol som si vedľa pod strom. Bývali sme rovno hore na brehu rieky Ohio. Pozeral som sa smerom ku Jeffersonville a videl som ako povstáva most a preklenuje rieku. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Telo, duch a duša

1 Tesaloničanom 5:23 » A on sám, Bôh pokoja, nech vás ráči celých posvätiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša i telo bezúhonne, keď prijde náš Pán Ježiš Kristus. W.Branham, úryvok z kázne Skutky sú vyjadrenou vierou: Pamätajte, vy ste v okruhu troch, ale ste jednou osobou. Ako Otec, Syn […]

Posted in Najnovšie články, Novinky, Prinavrátené pravdy, Základné | Komentáre vypnuté na Telo, duch a duša

Prehliadka Nevesty

(W. Branham, úryvok z kázne “Majstrovské Dielo”, 64-0705) Mám sedem minút, aby som vám povedal niečo, čo sa stalo predvčerom, aby sme skončili na čas. Tretieho júla som sedel tu v tomto centre tu neďaleko, v obchodnom centre, rovno tu naproti. Bol som v Prasačej Aleji v Ríme, … vo Francúzsku a bol som v New […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment

Posledný dych… a potom?

W. Branham, z kázne “List Židom 5. a 6. kapitola 1.časť”, 57-0908M Poviem vám také malé prežitie, ktoré som mal. Bol som hore v Tolledo, v Ohio. Bol som tam na evanjelizácii a mal som tam zhromaždenie. A bolo tam veľa ľudí a tie hotely boli plné, tak ma zobrali pomimo mesta a bol som tam […]

Posted in Výzva | Komentáre vypnuté na Posledný dych… a potom?

Prebudenie v našom čase

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku. (Skutky 3:21) ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď […]

Posted in Deň a jeho posolstvo, Prinavrátené pravdy | Komentáre vypnuté na Prebudenie v našom čase

Proroctvo o New Albany

A potom sa pamätám, jedného dňa na jar, bolo to hneď za domom, za tou chatou. A vtedy … Medzi mnou a mojim ďalším bratom bol rozdiel jedenásť mesiacov a on ešte stále chodil štvornožky. Ja som mal v ruke veľký kameň a chcel som mu ukázať ako ďaleko do blata dokážem zahodiť ten kameň. […]

Posted in Proroctvá a videnia | 1 Comment